Kaplice i kapliczki drewniane

Kaplice

 • Kaplica cmentarna pw. św. Ludwika
  w Czemiernikach (gmina Czemierniki) została zbudowana z drewna modrzewiowego w I połowie XIX w.

 

 • Kaplica cmentarna pw. Michała Archanioła
  w Zarzecu Ulańskim powstała na przełomie XVIII i XIX w. We wnętrzu zachowały się ciekawe malowidła o tematyce wanitatywnej. Ich autor pozostaje nieznany.

 

 

 

 

 

 • Kaplica cmentarna w Wohyniu
  kościół pounicki pw. Matki Boskiej Bolesnej pochodzi z początku XVIII w. Zachowało się ciekawe wyposażenie wnętrza.

 

 

 

 

 • Sanktuarium św. Antoniego w lesie turowskim
  (gmina Radzyń Podlaski) okala śródleśny cmentarzyk. Stoją tutaj dwie kaplice: drewniana (1830?) oraz murowana pw. św. Antoniego flankowana dwiema kapliczkami słupowymi z 1908 r. Co roku w pierwszą niedzielę czerwca odbywa się tutaj uroczysty odpust. Według ustnej tradycji, w miejscu tym już dawno temu postawiono kapliczkę dla upamiętnienia przedziwnego spotkania jednego z mieszkańców Turowa ze świętym Antonim. Miała ona zostać wykonana z drzewa, na którym ukazał się Święty. Istnieje też inny przekaz mówiący o tym, że zachowaną do dziś kapliczkę wybudowali powstańcy (1830-31), z pnia jednego drzewa. Wokół kapliczki pochowano uczestników obu powstań: listopadowego i styczniowego. Spoczęli oni w nie zachowanych ziemnych mogiłach, których relikty pamiętają najstarsi mieszkańcy. Fakt, że gdy powstawały fundamenty pod nową kaplicę, ekshumowano stąd dużo szczątków ludzkich. Wtedy też stojącą pośrodku starszą kapliczkę przesunięto w róg placu, a kości zebrano do jednej wspólnej mogiły, którą oznaczono jako powstańczą.

 

 


 

 

Kapliczki

 • Przy kościele parafialnym pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny znajduje się drewniana kapliczka z figurą Chrystusa Frasobliwego, upamiętniająca Stanisława Szemiota – poetę i właściciela dóbr przegalińskich. Na granitowej tablicy w formie otwartej księgi, złoconymi literami napisano: STANISŁAW SAMUEL / SZEMIOT / POETA I DZIEDZIC / W PRZEGALINACH, / ROKU PAŃSKIEGO 1680 / WRAZ Z MIESZKAŃCAMI / PARAFII / ODBYŁ PIELGRZYMKĘ / NA 45 KONIACH / DO MIEJSC ŚWIĘTYCH: / STUDZIANNA, GIDLE, / CZĘSTOCHOWA / i KALWARIA ZEBRZYDOWSKA. / PRZEBIEG PIELGRZYMKI / OPISAŁ W SWOJEJ POEZJI. / W HOŁDZIE RODAKOWI / PARAFIANIE Z PRZEGALIN – 2002 R. /.
   
 • kapliczka w Walinnie - zbudowana w 1877 r. Ufundowali ją właściciele folwarku leżącego pomiędzy Walinną a Wiskami. Na frontonie widnieją daty 1877-1957, a przed świątynią stoją dwa powojenne krzyże (drewniany z 1957 r. oraz metalowy). 
   
 • tzw. kapliczka krakowska w Wohyniu jest świadectwem prześladowań tutejszych unitów. W opracowaniach regionalnych można spotkać informację o jej XIX-wiecznym rodowodzie. Kapliczka stoi w lesie, ma formę kościółka z wysmukłą wieżyczką i trójkątnym tympanonem wspartym na kolumienkach. W 1997 r. została odnowiona. Pozostałości pierwowzoru leżą przy ogrodzeniu – w myśl zasady, że przedmiotów poświęconych nie należy zabierać z miejsca przeznaczenia (a co najwyżej spalić lub zakopać). Istnieje ustny przekaz, niekoniecznie prawdziwy, że w okresie prześladowań przy kapliczce strażnicy trafili na jeden ze ślubów i rozstrzelali nowożeńców wraz ze świadkami.  
Dodaj opinię Dodaj opinię
Deklaracja dostępności   |   Aktualności   |   Kontakt-KULTURA   |   Publikacje   |   Sery z Radzynia Podlaskiego   |   Do pobrania   |   Nota prawna   |   Regulamin
facebook