Drukuj Poleć znajomemu Tagi 4
pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja

Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja

Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja pod red. Grażyny Michalskiej i Dominiki Leszczyńskiej

Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie poświęcone jednej z najpiękniejszych rezydencji Polski Wschodniej – późnobarokowemu zespołowi pałacowo-parkowemu w Radzyniu Podlaskim. Wydawnictwo ma charakter popularno-naukowy. Do udziału w przedsięwzięciu udało się namówić specjalistów z dziedziny historii, historii sztuki, architektury i urbanistyki, rzeźby, malarstwa, architektury krajobrazu, muzealnictwa, którzy przygotowali szereg opracowań związanych z miastem i pałacem.

Książkę otwiera artykuł dr Grażyny Michalskiej i dr Romana Zwierzchowskiego na temat miasta oraz rezydencji. Znajdziemy w niej także tekst dr Jakuba Sito traktujący o zespole rzeźbiarskim Jana Chryzostoma Redlera, zachowanym do naszych czasów. Omówienie dr Magdaleny Gutowskiej i Krystyny Gutowskiej-Dudek traktuje z kolei o dawnym wystroju wnętrz pałacu, który znamy już tylko z inwentarzy i starych fotografii. Odrębny rozdział został poświęcony barokowemu parkowi, jaki otacza pałac i oranżerię – napisała go Dorota Pape. Prof. Jeremi Królikowski odniósł się do wartości przestrzennych radzyńskiego założenia. Książkę zamyka rozważanie na temat przyszłości obiektu, napisane przez Pawła Jaskanisa – dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie. W tym gronie nie zabrakło też artykułu dr Joanny Kowalik – rodowitej radzynianki, która opisuje znanych mieszkańców pałacu oraz właścicieli dóbr radzyńskich.

Niewątpliwym atutem monografii jest elegancka szata graficzna, tłumaczenia na język angielski oraz ciekawy materiał ilustracyjny. Oprócz zdjęć wykonanych przez radzyńskich fotografików, znajdziemy archiwalia ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN, Narodowego Archiwum Cyfrowego i współczesne panoramy autorstwa radzyńskiego artysty-malarza Marka Leszczyńskiego. Ponadto reprodukcji dzieł ze swoich zbiorów użyczyło Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Archiwum Wojskowe w Wiedniu (okładka), Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, itd.

Książka nie jest dostępna w sprzedaży. Trafiła jednak do wszystkich szkół i bibliotek z terenu powiatu radzyńskiego, instytucji zajmujących się dokumentacją i ochroną dziedzictwa narodowego, jak również do bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych (wskazanych przez Bibliotekę Narodową).

Publikacja została wydana przez Powiat Radzyński w ramach projektu „Program rozwoju i promocji turystyki Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski – opracowanie i promocja markowych produktów turystycznych i kulturowych obszaru". Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.2 Promocja kultury i turystyki.


"Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja" pod red. Grażyny Michalskiej i Dominiki Leszczyńskiej, Radzyń Podlaski 2011, ISBN 978-83-932690-2-0. Przygotowanie do druku, druk i oprawa: System-Graf Drukarnia Agencja Reklamowo-Wydawnicza w Lublinie, objętość: 194 strony, oprawa miękka, nakład: 1 000 egzemplarzy.

Deklaracja dostępności   |   Aktualności   |   Kontakt-KULTURA   |   Publikacje   |   Sery z Radzynia Podlaskiego   |   Do pobrania   |   Nota prawna   |   Regulamin
facebook