Świętowanie w Radzyniu Podlaskim 1050 Rocznicy Chrztu Polski

27 Wrz. 2016

Świętowanie w Radzyniu Podlaskim 1050 Rocznicy Chrztu Polski


Chrzest Mieszka I i jego poddanych włączył młode państwo Piastów w świat chrześcijański i stał się fundamentem dla dalszych dziejów narodu polskiego. To historyczne wydarzenie w takim świetle przedstawia Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Tysiąclecia: Jedno było źródło, z którego wszyscy wzięliśmy. Jedno było źródło na Kalwarii, które z woli Chrystusa spłynęło w chrzcie na wszystkie narody. Jedno też było źródło przed tysiącem lat na polskiej ziemi, które się tak wspaniale rozszerzyło, iż użyźnia całą ojczystą ziemię po dziś dzień. Przed tysiącem lat pochylił swą głowę pod wodami chrztu Mieszko I, książę gnieźnieński i poznański. Od tamtej chwili Kościół wytrwale chrzci dzieci narodu polskiego, który rozrósł się we wspaniałą rzeszę ochrzczonych Polaków, żyją­cych na polskiej ziemi i wielomilionową rzeszę Polaków pozostających poza granicami Ojczyzny.

1050. rocznica nawrócenia się i przyjęcia chrztu św. przez Miesz­ka I skłania do ponownej refleksji za św. Janem Pawłem II, że nie można [...] bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski - przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli przez tę ziemię [...] i tego, co Naród polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa.

Równo­cześnie rocznica ta zobowiązuje nie tylko do zachowania ogromnego dziedzictwa wiary i kultury chrześcijańskiej naszych przodków, ale również domaga się jego rozwijania na wszystkich możliwych polach życia narodu polskiego i przekazywania tego największego skarbu, jakim jest wiara w Jezusa Chrystusa, nowym pokoleniom Polaków.

Dzieje Polski to historia działania Ducha Bożego. W tym świetle odsłania się rola i stają się widoczne zasługi poszczególnych świętych i całego Kościoła katolickiego w dziele wychowania etycznego narodu, podniesienia jego kultury, a w chwilach krytycznych nawet do zachowania jego bytu.

W związku z powyższym 18. maja 2016 r. z inicjatywy Starosty Radzyńskiego Lucjana Kotwicy, ks. prałata Romana Wiszniewskiego, dziekana Dekanatu Radzyńskiego oraz Tadeusza Pietrasa odbyło się pierwsze spotkanie Społecznego Komitetu Obchodów w Radzyniu Podlaskim 1050 Rocznicy Chrztu Polski. Zaproszenie do pracy w Komitecie przyjęły także następujące osoby:  Jerzy Rębek, burmistrz Radzynia Podlaskiego, Tomasz Stephan, wiceburmistrz Radzynia Podlaskiego, Wiesław Mazurek, Wójt Gminy Radzyń Podlaski, Grażyna Dzida, dyrektor ZSP im. Jana Pawła II, Ewa Grodzka, dyrektor I LO, Danuta Bukryj-Pałka, dyrektor SP nr 1, Cezary Czarniak, dyrektor SP nr 2, Bożena Płatek, dyrektor Gimnazjum nr 1, Bożena Marcinkowska, dyrektor Gimnazjum nr 2, Paweł Żochowski, dyrektor ROK, Bogdan Sozoniuk, kierownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, Teresa Filipiuk, ZSP im. JP II i phm. Anna Zabielska, komendantka Szczepu ZHP Infinity.
Podczas tego spotkania powstała koncepcja programu obchodów Jubileuszu Chrztu Polski w Radzyniu Podlaskim. Ustalono, że główne obchody będą trwały tydzień i odbędą się od 2 do 9 października. Elementy wydarzenia to: sesja naukowa; konkursy dla dzieci i młodzieży: wiedzy historycznej, recytatorski, wokalny, plastyczny; gra terenowa; inscenizacja plenerowa; tablica pamiątkowa w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Społeczny Komitet postanowił również wystąpić z inicjatywą do samorządu Miasta Radzyń Podlaski o nadanie skwerowi miejskiemu nazwy „Skwer Jubileuszu 1050-Lecia Chrztu Polski”, na którym zostałby ustawiony Krzyż Jubileuszowy oraz o odbycie uroczystej sesji samorządów Miasta i Powiatu. Opracowanie projektu Krzyża Jubileuszowego zadeklarował  artysta malarz Marek Leszczyński.
Na kolejnym spotkaniu w dniu 10.06.br. Członkowie Społecznego Komitetu podpisali wniosek do  Rady Miasta o nadanie Honorowego Obywatela Miasta Radzyń Podlaski metropolicie szczecińsko-kamieńskiemu, arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze.

Następne  spotkanie Społecznego Komitetu z udziałem: Burmistrza Radzynia Podlaskiego, pana Jerzego Rębka i Przewodniczącego Rady Miasta, pana Adama Adamskiego odbyło się 2.09. br. Na ich wniosek ustalono, że Krzyż Jubileuszowy zostanie postawiony w innym terminie.

Przyjęto do realizacji następujący program i harmonogram obchodów Jubileuszu Chrztu Polski:

2.10.2016r.
- godz. 14:00 - Inscenizacja plenerowa zaślubin Mieszka I z księżną Dobrawą oraz chrztu Mieszka I
                      
w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej Park Historyczny "Słowiański Gród" - miejsce trawnik
                      przed pałacem Potockich w parku.
04.10. 2016 r.
- godz. 12:00 - Uroczysta Sesja Rady Powiatu, Rady Miasta i Rady Gminy - sala gimnastyczna I LO przy
                      ul. Partyzantów 8 
                    - Okolicznościowy referat dr hab. Andrzeja Pleszczyńskiego, profesora  Uniwersytetu Marii Curie-
                      Skłodowskiej w Lublinie, kierownika Zakładu Historii Średniowiecznej pt. 
Chrzest Polski 966 r. – jego
                      przyczyny i następstwo;

                    - Odczytanie uchwał podjętych przez Radę Miasta z okazji Jubileuszu Chrztu Polski;
                    - stanowisko Rad
05.10.2016 r. 
- godz 12:00 - Harcerska gra terenowa 966 - zalogowani przez chrzest - start z harcówki pałacu Potockich. 
- godz.16:00 - Wernisaż prac pokonkursowych konkursu plastycznego - Galeria ORANŻERIA
- godz.16:30 - Galowe prezentacje laureatów konkursu recytatorskiego Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród
                     oraz Galowy Przegląd Pieśni Ojczyźnianych - sala widowiskowa ROK
06.10.2016 r.
- godz. 14:00 - Finał konkursu historycznego - sala gimnastyczna I LO przy ul. Partyzantów 8 
- godz. 18:00 - Uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych - kościół Św. Trójcy

07.10.2016 r. 
- godz. 10:00 - Wręczenie nagród za udział w konkursach.
                      Sesja naukowa dla mlodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pn. 1050 - Rocznica chrztu
                      Polski i powstania państwa polskiego
 - sesję przygotowuja uczniowie ZSP i I LO pod kierunkiem
                      swoich nauczycieli - sala widowiskowa ROK
- godz. 17:00 - Sesja naukowa 1050 Rocznica chrztu Polski i powstania państwa polskiego dla mieszkańców miasta.
08.10.2016 r.
- godz. 19:00 - Wernisaż wystawy fotograficznej Ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga - radzynianin
                      wśród radzynian - 
Sanktuarium MBNP
09.10.2016 r.
- godz. 10:30 - Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny, Akt Zawierzenia, odsłonięcie pamiatkowej tablicy
                    - Sanktuarium MBNP


Organizatorzy wyrażają głębokie przekonanie, że świętowanie Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski wzbogaci naszą wiedzę religijną i moralną wrażliwość.  

[ data dodania : 27 Wrz. 2016 / wizyt : 3724 ]

‹ zobacz wszystkie

Dodaj opinię Dodaj opinię
Deklaracja dostępności   |   Aktualności   |   Kontakt-KULTURA   |   Publikacje   |   Sery z Radzynia Podlaskiego   |   Do pobrania   |   Nota prawna   |   Regulamin
facebook