21 Paź. 2013

Szlak jeździecki historyczno-przyrodniczy Radzyńskiej Krainy Serdeczności otwarty


W sobotę 19 października 2013 r. otworzyliśmy Szlak jeździecki historyczno-przyrodniczy Radzyńskiej Krainy Serdeczności.

O godzinie 11:00 rozpoczął się rajd konny po szlaku a na jego zakończenie o 15:00 odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi przez Lucjana Kotwicę - Starostę Radzyńskiego, Kazimierza Sobieszka - Wójta Gminy Czemierniki, Krzysztofa Hołowińskiego - Nadleśniczego Nadleśnictwa Radzyń Podlaski, przedstawicieli środowiska jeździeckiego z terenu powiatu radzyńskiego: Romana Borysiuka - Stajnia Borysiuk, Radosława Skowrona – Komendanta Radzyńskiego Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Wincentego Zawadzkiego w Radzyniu Podlaskim oraz Tadeusza Szczepaniuka – Prezesa Radzyńskiego Klubu Jeździeckiego a także Bogdana Sozoniuka kierownika Wydziału Spraw Społecznych, który koordynował powstawanie szlaku na wszystkich etapach jego realizacji. Na zakończenie oficjalnej części wydarzenia odbyły się gonitwy hubertusowe. Uczestnicy imprezy degustowali grochówkę i kiełbasę z ogniska.
Organizatorami rajdu i „Hubertusa” byli: Radzyński Klub Jeździecki i Radzyńskie Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Wincentego Zawadzkiego w Radzyniu Podlaskim.
Na wydarzenie dotarł również Sławomir Sosnowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego.

O szlaku

Turystyczną marką główną Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski jest Radzyńska Kraina Serdeczności.
Na bezpośredniość obcowania z naturą stawia jeden z wiodących, rozwijanych przez nas produktów turystycznych - „Naturalnie aktywni”.
W jego treść doskonale wpisuje się jeździecki szlak historyczno-przyrodniczy Radzyńskiej Krainy Serdeczności wytyczony na trasie liczącej prawie 100 km – wiodącej drogami publicznymi z północy na południe powiatu - od Brzozowicy Dużej do „Przystani Naturalnie Aktywnych” w Niewęgłoszu (w sąsiedztwie stajni Radzyńskiego Klubu Jeździeckiego).
Szlak prowadzi przez miejsca atrakcyjne przyrodniczo (lasy, łąki, obszar Natura 2000 w dolinie Tyśmienicy) oraz związane z ważnymi wydarzeniami w historii powiatu m.in. z okresem walk o odzyskanie niepodległości w 1915 roku oddziałów Legionów Piłsudskiego, miejscem masowych egzekucji na żołnierzach AK, BCh i WiN w 1944 roku (uroczysko „Baran”) czy przeprawy SGO „Polesie” przez Tyśmienicę w 1939 roku.
Przejście szlaku umożliwi również uzyskanie punktów do zdobycia odznaki turystyczno–krajoznawczej SZLAKAMI 19 PUŁKU UŁANÓW WOŁYŃSKICH.
Aby wzmocnić walor edukacyjny szlaku opracowano i wykonano 6 tablic informacyjnych o wymiarach 100 cm x 135 cm, które zostały umieszczone na początku, końcu i w miejscach odpoczynku. Znajduje się na nich mapa szlaku oraz informacja tematyczna (przyroda lub historia) oraz o atrakcjach i miejscach wartych zwiedzenia.
Cztery miejsca odpoczynku - Brzozowica Duża, Feliksówka i Niewęgłosz są wyposażone w drewniane koniowiązy a w Niewęgłoszu także we wiatę turystyczną z ławostołem oraz Wola Osowińska - miejsce corocznego Memoriału Kawaleryjskiego o szablę Majora Jaworskiego, z infrastrukturą Gminnego Ośrodka Kultury.  
W celu oznakowania szlaku wykonano kierunkowskazy posadowione na 10 drewnianych słupach.
Partnerem Powiatu przy realizacji szlaku było Nadleśnictwo Radzyń Podlaski.
Jego pomysłodawcą natomiast był Pan Roman Borysiuk ze Stajni Borysiuk w Głównem, który okazał też dużą pomoc przy jego wytyczaniu.

Ponadto w ramach projektu opracowano i wydrukowano 1000 egzemplarzy przewodnika po szlaku.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w ramach działania "Małe projekty".
Wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”.
Wartość całego projektu to kwota prawie 49 tys. zł. Kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 25 tys. zł.

Do zobaczenia na szlaku!

Mapa szlaku

Otwarcie szlaku jeździeckiego_01 fot. K. Wodowska
Otwarcie szlaku jeździeckiego_02 fot. K. Wodowska
Otwarcie szlaku jeździeckiego_03 fot. K. Wodowska
Otwarcie szlaku jeździeckiego_04 fot. B. Sozoniuk
Otwarcie szlaku jeździeckiego_05 fot. K. Wodowska
Otwarcie szlaku jeździeckiego_06 fot. K. Wodowska
Otwarcie szlaku jeździeckiego_07 fot. K. Wodowska
Otwarcie szlaku jeździeckiego_08 fot. K. Wodowska
Otwarcie szlaku jeździeckiego_09 fot. K. Wodowska
Otwarcie szlaku jeździeckiego_10 fot. K. Wodowska
Otwarcie szlaku jeździeckiego_11 fot. K. Wodowska
Otwarcie szlaku jeździeckiego_12 fot. K. Wodowska
Otwarcie szlaku jeździeckiego_13 fot. K. Wodowska
Otwarcie szlaku jeździeckiego_14 fot. K. Wodowska
Otwarcie szlaku jeździeckiego_15 fot. K. Wodowska
Otwarcie szlaku jeździeckiego_16 fot. K. Wodowska
Otwarcie szlaku jeździeckiego_17 fot. K. Wodowska
Otwarcie szlaku jeździeckiego_18 fot. K. Wodowska
Otwarcie szlaku jeździeckiego_19 fot. K. Wodowska
Otwarcie szlaku jeździeckiego_20 fot. K. Wodowska
Otwarcie szlaku jeździeckiego_21 fot. K. Wodowska
Otwarcie szlaku jeździeckiego_22 fot. B. Sozoniuk
Otwarcie szlaku jeździeckiego_23 fot. K. Wodowska
Otwarcie szlaku jeździeckiego_24 fot. K. Wodowska
Otwarcie szlaku jeździeckiego_25 fot. K. Wodowska
Otwarcie szlaku jeździeckiego_26 fot. B. Sozoniuk
Otwarcie szlaku jeździeckiego_27 fot. B. Sozoniuk
Otwarcie szlaku jeździeckiego_28 fot. B. Sozoniuk
[ data dodania : 21 Paź. 2013 / wizyt : 5700 ]

‹ zobacz wszystkie

Dodaj opinię Dodaj opinię
Deklaracja dostępności   |   Aktualności   |   Kontakt-KULTURA   |   Publikacje   |   Sery z Radzynia Podlaskiego   |   Do pobrania   |   Nota prawna   |   Regulamin
facebook