Zmarł Zygmunt Pietrzak

26 Wrz. 2016

Zmarł Zygmunt Pietrzak


Pogrążeni w ogromnym bólu zawiadamiamy, że po uporczywej walce z chorobą, w dniu 25 września 2016 r., odszedł od nas

Ś.P.
Zygmunt Pietrzak

Założyciel i były wieloletni Prezes  Zarządu Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim, przez 32 lata Twórca i Dyrektor Artystyczny Dni Karola Lipińskiego, szlachetny Człowiek, wspaniały Przyjaciel ludzi, miłośnik i propagator muzyki, animator życia kulturalnego Radzynia Podlaskiego i regionu, pedagog. Odznaczony m.in.: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz licznymi wyróżnieniami: Wawrzyn Podlasia - Podlasianin Roku 2001, Radzynianin Roku 2003, Medal za szczególne zasługi dla woj. lubelskiego 2005.Rodzinie Zmarłego Honorowego Prezesa RTM wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy składają
Zarząd i Członkowie
Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego
im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim

 

Zygmunt Pietrzak to długoletni zasłużony pedagog i animator życia kulturalnego w środowisku lokalnym, założyciel i Prezes Zarządu Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podl. Od 32 lat organizator i dyrektor artystyczny Dni Karola Lipińskiego – najdłużej trwającej imprezy muzyki klasycznej w regionie, która stanowi niepodważalny wkład w promocję Radzynia Podl., pow. radzyńskiego i woj. lubelskiego a przede wszystkim popularyzację twórczości i sylwetki znakomitego wirtuoza skrzypiec, kompozytora, Karola Lipińskiego – radzynianina z urodzenia. Wielokrotnie przebiegała ona pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także prezydenta RP.

Od 1984 r. roku Z. Pietrzak zorganizował łącznie 153 koncerty (149 w ramach DKL), w tym tak istotne, jak: koncert symfoniczno-oratoryjny (2002) w radzyńskim kościele pw. MBNP, kiedy wykonano „Requiem” W. A. Mozarta. Ponadto m. in. koncerty i recitale: K. Jakowicza (2001, 2011, 2012), Wł. Nahornego (2002, 2003 i 2010), Kai Danczowskiej (2004), P. Palecznego (2005), solistów Teatru Wielkiego w Łodzi (2005), J. Olejniczaka (2006), D. Falger (2007), „Cassic Avantgarde” – zespołu solistów Białoruskiej Filharmonii Narodowej (2007), K. Jabłońskiego (2008), P. Pławnera (2009), A. Szymczewskiej (2013), J. Jakowicza (2013), A. Jagodzińskiego (2014), P. Wakarecego (2014). W 2010 koncertowała w Radzyniu orkiestra AMADEUS Agnieszki Duczmal a w roku 2013 Kameralna Orkiestra Symfoniczna AM we Wrocławiu.

RTM pod zarządem Z. Pietrzaka i przy jego osobistym zaangażowaniu jest wydawcą dwóch płyt z nagraniem utworów wielkiego radzynianina: w r. 2003 – w wyk. orkiestry symfonicznej Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie i kolejnej w r. 2012 z udziałem B. Nizioła – skrzypce i P. A. Mazurkiewicza – fortepian, w r. 2004 – książki pt. „20 lat DKL w Radzyniu Podlaskim”, (suplement r. 2008), w r. 2007 – płyty z muzyką współczesną pt. „Wróżyczka”. Stowarzyszenie ma swój istotny wkład w powstanie trzech filmów dokumentalnych o K. Lipińskim zrealizowanych przez oddz. lubelski TVP w reż. A. Kulika: (w l. 2005, 2006 i 2007).

Kierowane przez Z. Pietrzaka RTM prowadzi ożywioną współpracę z ośrodkami naukowymi zajmującymi się opracowaniem dorobku K. Lipińskiego – z Akademią Muzyczną we Wrocławiu (prof. Maria Zduniak – zm. w r. 2011), AM we Lwowie (prof. Dmitrij Kołbin, którego studenci koncertowali w Radzyniu w l. 2005, 2010 (w ramach współpracy ze środowiskiem lwowskim kilkudziesięcioro dzieci z Ukrainy dwukrotnie spędziło wakacje w Radzyniu) oraz AM w Katowicach (prof. Paweł Puczek, którego studenci koncertowali w Radzyniu w 2006 r.).

W roku 2012 Zygmunt Pietrzak uczestniczył w Akademii Muzycznej we Wrocławiu w sesji naukowej pt. „Karol Lipiński – życie, działalność, epoka”, podczas której wygłosił referat pt. Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego w Radzyniu – rola w utrwalaniu sylwetki i propagowaniu muzyki Patrona opublikowany wśród innych opracowań naukowych stanowiących pokłosie sesji.

Ogromnym wysiłkiem Prezesa RTM dokonało we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w r. 2006 restauracji pomnika nagrobnego K. Lipińskiego wraz renowacją miejscowego cmentarza, który znajduje się na Ukrainie w m. Wirliw. Realizacja zadania posłużyła rozwojowi dobrych kontaktów kulturalnych, edukacyjnych i społecznych pomiędzy Polską a Ukrainą, zwłaszcza w odniesieniu do terenów przygranicznych.

Przy osobistym zaangażowaniu prezesa RTM zorganizowało cztery edycje Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości K. Lipińskiego oraz o DKL. Przedsięwzięcie to wydatnie przyczynia się do popularyzacji sylwetki artysty i krzewienia kultury muzycznej w regionie.

Z okazji XXV-lecia DKL, z inicjatywy Z. Pietrzaka odsłonięto w Radzyniu pierwszy w kraju pomnik K. Lipińskiego. Uroczystość tę uświetnił koncert monograficzny twórczości K. Lipińskiego w wyk. K. A. Kulki, A. Gębskiego i A. Wróbla. Pięknym wydarzeniem było wręczenie Radzyńskiemu Towarzystwu Muzycznemu medalu pamiątkowego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu przyznanego przez senat tejże uczelni. Medal wręczyła Prezesowi Zarządu RTM prof. Maria Zduniak.

Wybito także medal jubileuszowy, który jest wręczany artystom, sponsorom i dobroczyńcom RTM.

W r. 2010 Z. Pietrzak zorganizował i urządził Izbę Pamięci Karola Lipińskiego, gdzie gromadzone są pamiątki, dokumentacja fotograficzna oraz dźwiękowa. Znajduje się tam także salka, w której odbywają się koncerty kameralne oraz prezentacje multimedialne dorobku kompozytora i stowarzyszenia. Celem uroczyście otwartej z udziałem najwybitniejszych przedstawicieli świata nauki i kultury oraz władz wszystkich szczebli w dniu 15 listopada 2010 roku Izby Pamięci Karola Lipińskiego jest promowanie miejsca urodzenia światowej sławy artysty. Zorganizowana z rozmachem placówka eksponuje jego sylwetkę poprzez zgromadzone eksponaty, dokumenty, nuty oraz inne pamiątki (replika popiersia, akt erekcyjny pomnika, numizmaty, portrety kompozytora przekazane przez Muzeum Narodowe w Warszawie, 32-letnia dokumentacja Dni Karola Lipińskiego (afisze, wydawnictwa, programy, fotografie, płyty, filmy, korespondencja, gadżety i wiele innych).

Izba ta stała się już miejscem licznych odwiedzin, prowadzenia zajęć edukacji kulturalnej dla uczniów wszystkich poziomów kształcenia, miejscem kameralnych koncertów muzyki klasycznej i konkursów na temat życia i twórczości Karola Lipińskiego oraz historii Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim. Do takiej działalności i współpracy Z. Pietrzak zaprasza placówki kulturalne i oświatowe naszego miasta, powiatu i województwa, indywidualnych pasjonatów kultury muzycznej, a zwłaszcza dzieci i młodzież szkolną.

W ramach Powiatowego Forum Kultury, jakie miało miejsce w czerwcu 2011 r., w 150 rocznicę śmierci Karola Lipińskiego, Biblioteka Narodowa w Warszawie przekazała na rzecz Izby Pamięci Karola Lipińskiego komplet 10 plansz roll-up zatytułowany Maestro dei maestri Karol Lipiński zapomniany wirtuoz odkryty na nowooraz 7 faksymiliów druków muzycznych Karola Lipińskiego.

W dniach 15 – 20 sierpnia 2011 r., w roku obchodów 150. rocznicy śmierci Karola Lipińskiego miała miejsce w Radzyniu Podlaskim, zorganizowana przez Z. Pietrzaka Radzyńska Akademia Wiolinistyki. Były to warsztaty skrzypcowe – edukacyjny projekt Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim i Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Zainaugurowano go 15 sierpnia 2011 r. w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim uroczystym koncertem Kwartetu Śląskiego.

Akademia stanowiła swoiste wspomożenie młodych adeptów sztuki skrzypcowej przygotowujących się do udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach muzycznych. Strategiczny jej cel to ochrona dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym wskazaniem dorobku twórczego Karola Lipińskiego. Wykładowcami akademii byli wybitni pedagodzy polscy akademii muzycznych Poznania i Katowic. W edukacyjną formułę artystycznych spotkań znakomitych pedagogów z młodzieżą szkół artystycznych wszystkich szczebli, wpisano indywidualne lekcje, wykłady i koncerty uczestników. Udział wzięło 20 osób – skrzypków ze szkół muzycznych I i II st. oraz uczelni muzycznych.

W dniu 17 sierpnia 2011 r. w holu gmachu Sejmu RP została otwarta wystawa poświęcona życiu i twórczości Karola Lipińskiego. Zamieszczone w niej zostały materiały podarowane przez Bibliotekę Narodową, o których była mowa wcześniej. Gospodarzem ekspozycji był marszałek Sejmu RP Grzegorz Schetyna, a jej inicjatorem – ówczesny poseł Tadeusz Sławecki – wiceprezes Zarządu RTM. Na otwarcie wystawy przybyło wielu znamienitych gości ze świata artystycznego i naukowego, wśród nich profesorowie Konstanty Andrzej Kulka i Andrzej Wróbel, posłowie na Sejm, przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, towarzystw muzycznych z Radzynia i Lublina, Muzeum Niepodległości, Biblioteki Narodowej, TVP Historia. Na czele radzyńskiej delegacji stali Starosta Radzyński oraz Prezes Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim Z. Pietrzak.

W dniu 22 grudnia 2011 r., z inicjatywy RTM, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Karola Józefa Lipińskiego w 150. rocznicę Jego śmierci:

W 150. rocznicę śmierci Karola Józefa Lipińskiego – wybitnego wirtuoza skrzypiec, kompozytora, pedagoga, wielkiego Polaka i patrioty – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci Jego pamięć i wyraża uznanie dla Jego dorobku artystycznego.

W roku 2013 sukcesem zakończyły się wieloletnie starania RTM o zakup fortepianu Yamaha C-6X PE na działalność koncertową Stowarzyszenia. Instrument ten służy całemu miastu, albowiem znajduje się na estradzie Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Zakup fortepianu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego .

Koncerty, konkursy wiedzy i krasomówcze, wystawy plastyczne, wydawnictwa i inne przedsięwzięcia mogą dochodzić do skutku dzięki wsparciu finansowemu licznych pozyskanych na przestrzeni lat sponsorów, a zwłaszcza ostatnio Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim. Również przychylność lokalnych władz samorządowych – miejskich, gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozawala panu Zygmuntowi Pietrzakowi systematycznie rozszerzać ofertę kulturalną i podnosić poziom proponowanych imprez muzycznych.

W roku 2014 podczas Gali Kultury Województwa Lubelskiego RTMzostało uhonorowane Nagrodą Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie w kategorii Organizacja Pozarządowa działająca na rzecz kultury lokalnej.

Zygmunt Pietrzak uczynił wiele, by twórczość wielkiego polskiego skrzypka i kompozytora XIX wieku trafiła pod strzechy. Swój wolny czas, talent organizacyjny i pedagogiczny, ogromne doświadczenie i kompetencje oraz wielką wyłącznie społecznie prowadzoną działalność poświęcił w całości na ubogacenie panoramy kulturalnej Lubelszczyzny poprzez popularyzację muzyki poważnej, jazzowej, ludowej i współczesnej.

 

Opracował sekretarz Zarzadu RTM
Andrzej Kotyła

ODZNACZENIA I NAGRODY

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski                      03.02.2000 r.
Złoty Krzyż ZasługiZłoty Krzyż Zasługi                              11.11.1987
Medal Komisji Edukacji Narodowej                                   14.10.1991 r.

Nagroda Ministra Kultury i Sztuki 1986,  
Nagroda I st. Dyrektora COPS za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce 1991,   
Wawrzyn Podlasia – Podlasianin Roku 2001,   
Radzynianin Roku 2003,
Medal za szczególne zasługi dla województwa lubelskiego 2005.

 

 

[ data dodania : 26 Wrz. 2016 / wizyt : 4623 ]

‹ zobacz wszystkie

Dodaj opinię Dodaj opinię
Deklaracja dostępności   |   Aktualności   |   Kontakt-KULTURA   |   Publikacje   |   Sery z Radzynia Podlaskiego   |   Do pobrania   |   Nota prawna   |   Regulamin
facebook