POWRÓT

Nota prawna

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Administrator Serwisu informuje, że prawa autorskie do wszelkich utworów wykorzystanych w Serwisie oraz do samego Serwisu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych, a korzystanie z nich jest dozwolone wyłącznie w zakresie i w formie wskazanej w Regulaminie Serwisu.

Wszelkie firmy, znaki towarowe, nazwy lub inne oznaczenia wykorzystane w Serwisie należą do ich właścicieli i korzystają z ochrony prawnej zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawą z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej oraz innymi właściwymi ustawami, a korzystanie z nich jest dozwolone wyłącznie w zakresie i w formie wskazanej w Regulaminie Serwisu.

Jakiekolwiek korzystanie z powyżej wskazanych dóbr prawnych, za wyjątkiem wskazanego w Regulaminie, wymaga zgody osób uprawnionych, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Dodaj opinię Dodaj opinię
Deklaracja dostępności   |   Aktualności   |   Kontakt-KULTURA   |   Publikacje   |   Sery z Radzynia Podlaskiego   |   Do pobrania   |   Nota prawna   |   Regulamin
facebook