Drukuj Poleć znajomemu Tagi 10
pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Obszary chronione

Dolina Tyśmienicy

Bramka-Niewęgłosz,-fot.-M.-Jeżowski-min

Główną rzeką powiatu radzyńskiego, z licznymi starorzeczami i stawami, jest Tyśmienica. Dolina Tyśmienicy ze względu na zróżnicowany krajobraz charakteryzuje się bogatą szatą roślinną. Występują tu gatunki rzadkich roślin, takich jak: grzybienie białe, grążel żółty, lilie wodne, goryczka wąskolistna czy najmniejsza roślina kwiatowa świata – wolfia bezkorzeniowa.


Najwyżej oceniane są walory ornitologiczne tego obszaru. W Dolinie Tyśmienicy możemy spotkać takie gatunki ptaków jak: perkoz rdzawoszyi, pustułka, rycyk, rybitwa białoskrzydła, gęgawa, świstun, krakwa, cyranka, płaskonos, gągoł, kulik wielki, krwawodziób, rybołów, łabędź niemy. Dolina Tyśmienicy częściowo została włączona do międzynarodowego programu ochrony przyrody: Natura 2000.Pod względem administracyjnym obszar ten objął fragmenty 10 gmin (Borki, Czemierniki, Kock, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Parczew, Radzyń Podlaski, Siemień, Wohyń), wchodzące w skład trzech powiatów (lubartowski, parczewski i radzyński). Obszar Natura 2000 obejmuje Dolinę Tyśmienicy w kategorii: obszary ptasie (OSOP Obszary Specjalnej Ochrony Ptasiej).
 

Ptaki w Dolinie TyśmienicyDolina Tyśmienicy jest to obszar chroniony obejmujący powierzchnię 6262,6 ha i ściśle związany z rzeką Tyśmienicą, ze źródłem w Jeziorze Rogoźno na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Początek Doliny Tyśmienicy znajduje się na stawie Siemień, a koniec – w ujściu rzeki Wieprz. Szerokość doliny jest bardzo zmienna.

W jej granicach znajdują się grupki małych stawów, starorzecza i torfianki, jak również kompleks stawów hodowlanych w Siemieniu o powierzchni 790 ha. Ciekawostką jest, że stawy te powstały w XVII wieku i zostały wybudowane przez tatarskich jeńców. Dolina Tyśmienicy jest cenną w skali Europy ptasią ostoją. Olszyny, podmokłe łąki i wierzbowe zarośla są miejscem schronienia niezwykle licznych populacji ptaków siewkowych, m.in.: kulików, bekasów, kaczek, rycyków, rybitw, czy chruścieli. Spotkać tu można wyspowo występujące skupienia wierzb i olszyn. Fragment doliny zajmuje torfowisko przejściowe z łozami, brzozami i osikami.

Dolina ta jest miejscem regularnego występowania wydr i łosi, którym towarzyszą liczne ptaki. Jednym z najbardziej rzucających się w oczy gatunków jest hałaśliwy rycyk, którego populację szacuje się na ponad 600 par. Ponadto stawy zamieszkuje kilkadziesiąt par rzadko spotykanego perkoza rdzawoszyjego.

 

Grodzisko w Niewęgłoszu

znajduje się na dnie pradoliny Krzny i Wieprza, przez którą przepływa rzeka Tyśmienica. Grodzisko znajduje się w miejscu z natury obronnym. Badacz i wielki miłośnik starożytności – Józef Przyborowski, zaewidencjonował je w roku 1876. Podczas prowadzonych badań wykopaliskowych przekopano tylko niewielką część obiektu. Znalezione wówczas zabytki archeologiczne pozwoliły określić okres funkcjonowania grodu na X i XI wiek. W trakcie wykopalisk odkryty został grób ciałopalny datowany na okres wpływów rzymskich, zalegający pod warstwami wczesnośredniowiecznymi.

Grodzisko w Niewęgłoszu posiada podwójną linię wałów obronnych o średnicach 60 i 100 metrów. Zachowały się one do dziś od strony zachodniej i południowej do wysokości 2-3 metrów. W sąsiedztwie grodziska znajdowała się osada przygrodowa, której istnienie potwierdzono w 1956 roku, bazując na licznych fragmentów ceramiki, odnalezionych na pobliskim wzniesieniu.

 

Rezerwat przyrody "Czapliniec w Uroczysku Feliksówka"

Zajmuje powierzchnię 15,67 ha. Utworzono go w celu zachowania miejsca lęgowego czapli siwej. W latach osiemdziesiątych gatunek ten przeniósł się do pobliskiego lasu chłopskiego, a obecnie całkowicie wyemigrował z obszaru rezerwatu. Powierzchnię Czaplińca stanowi  jednopiętrowy sosnowy drzewostan w wieku szacowanym na ok. 180 lat z gęstym podszytem, w skład którego wchodzi: grab, dąb, jabłoń płonka, jarzębina, oraz bez czarny. W warstwie krzewów dominuje: malina, leszczyna, jeżyna oraz trzmielina brodawkowata. W warstwie runa występuje konwalijka dwulistna, gwiazdnice, konwalia majowa, zawilce gajowe oraz żółte, pięciornik biały, dąbrówka rozłogowa, szczawik zajęczy oraz wiele innych. W rezerwacie spotkać można również chronione gatunki, takie jak: lilia złotogłów, orlik pospolity oraz pierwiosnka wyniosła. Wartym uwagi jest fakt, iż jest to największe zagęszczenie ptaków w porównaniu z innymi tego typu biotopami.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu "Annówka"

Część tego obszaru (554,5 ha) znajduje się w granicach powiatu radzyńskiego (gm. Borki). Został on utworzony w 1983 roku. Celem była ochrona zwartego kompleksu leśnego, w skład którego wchodzi spory odsetek starych, okazałych drzew.

Ochroną zostały objęte również lasy w gminach: Radzyń Podlaski (100,43 ha), Kąkolewnica (517,10 ha), Ulan-Majorat (4,0 ha), Wohyń (296,15 ha), Borki (101,72 ha) oraz Komarówka Podlaska (265,25 ha). 

strzebla błotna, dolina tyśmienicy, fot
bekas krzyk
czapla siwa
dolina tyśmienic, fot
dolina tyśmienicy, fot
perkoz rdzawoszyi-min
roślinnośc wodna w dolinie tyśmienicy, fot
skoki dolina rzeki tyśmienicy, fot
Dodaj opinię Dodaj opinię
Deklaracja dostępności   |   Aktualności   |   Kontakt-KULTURA   |   Publikacje   |   Sery z Radzynia Podlaskiego   |   Do pobrania   |   Nota prawna   |   Regulamin
facebook