POWRÓT
Drukuj Poleć znajomemu Tagi 4
pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Pałac w Żabikowie

Pałac w Żabikowie

Miejscowość wchodziła w skład XVI-wiecznych dóbr Bartłomieja Kazanowskiego, sędziego ziemskiego łukowskiego, a następnie jego syna Jana – znanego działacza ariańskiego, który według źródeł wzniósł tutaj zbór. Kazanowscy na przełomie XVI i XVII wieku wznieśli tu parterowy dwór obronny, bodaj najstarszy tego typu obiekt na Podlasiu. Obiekt flankowały od frontu pięcioboczne baszty obronne typu puntone. Na zachód od dworu, przy drodze w kierunku Radzynia, wznosi się jeszcze jeden element dawnego zespołu - kapliczka poświęcona niegdyś kultowi św. Jana.

Pierwotny dwór stanowił przykład wczesnego baroku, co tłumaczyć można ścisłymi kontaktami właścicieli z dworem królewskim. W XVIII wieku otaczający go park został przekomponowany w stylu barokowym, wprowadzono m.in. partery ogrodowe. Od początku XIX stulecia do II wojny światowej właścicielami majątku była rodzina Ośniałowskich. Wtedy to nadbudowano piętro nadając mu charakter pałacyku. Wytyczona została również nowa droga do Radzynia (obok kapliczki) obsadzona wierzbami, niedostępna dla ludności, służąca jedynie dworowi.

Na początku kolejnego stulecia przeobrażono park tak, iż nabrał on cech parku krajobrazowego. Regularne nasadzenia drzew i krzewów zastąpiono swobodnymi. Około 1903 r. w części północnej założenia postawiono figurę Matki Bożej otoczoną parterami kwiatowymi. U progu II wojny światowej tworzyły go takie budowle jak: pałac, rządcówka, oficyna, kuchnia pałacowa, wozownia ze stajnią cugową, spichlerz, lodownia, trzy czworaki, stodoła oraz budynki inwentarskie. Po 1944 r. rozebrane zostały budynki gospodarcze, nie ocalał również dawny wystrój wnętrz pałacu. Na terenie parku zachowały się stare okazy drzew oraz staw. Obecnie w budynku mieści się szkoła podstawowa.

Pałac w Żabikowie, fot. B. Sozoniuk
Deklaracja dostępności   |   Aktualności   |   Kontakt-KULTURA   |   Publikacje   |   Sery z Radzynia Podlaskiego   |   Do pobrania   |   Nota prawna   |   Regulamin
facebook