POWRÓT
Drukuj Poleć znajomemu Tagi 11
pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody mogą być głazy narzutowe, skałki, sędziwe drzewa lub ich skupiska, jak również „widowiskowe dzieła natury”. Status pomnika przyrody nadaje wojewoda lub rada gminy. Na terenie powiatu radzyńskiego znajdują się 54 pomniki przyrody. Większość z nich (50) to pomniki przyrody ożywionej, m.in. sędziwe i okazałe drzewa. Najczęściej spotkać je można w podworskich parkach lub w kompleksach leśnych. Pozostałymi pomnikami przyrody są 4 głazy narzutowe znacznych rozmiarów. Przeważająca ilość tychże pomników znajduje się na terenie gminy Komarówka Podlaska (15 obiektów) oraz gminy i miasta Radzyń Podlaski (16 obiektów).

Przykłady pomników przyrody ożywionej

 • dąb "Dewajtis"park przy pałacu w Woli Osowińskiej; obwód ponad 5,5 m, oceniany przed wojną na 450 lat, 
   

 • modrzew europejski - park obok Pałacu Potockich, zasadzony ponad 300 lat temu. Ma wysokość ok. 30 metrów, a rozpiętość jego korony wynosi 12 metrów,
   

 • aleja 152 lip drobnolistnych, Wola Osowińska, obwód na wysokości 130 cm wynosi od 150 do 400 cm,
   
 • wiąz szypułkowy w miejscowości Maruszewiec (gmina Borki) na terenie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego. Obwód na wysokości 130 cm wynosi 360 cm,
   
 • dwie lipy drobnolistne w miejscowości Maruszewiec (gmina Borki) na terenie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego. Obwód drzew na wysokości 130 cm wynosi 440 i 490 cm.

 

Przykłady pomników przyrody nieożywionej

Głazy z wykuciami

 • W lesie branicko-suchowolskim napotkamy głaz polodowcowy – szary granit o obwodzie ok. 710 cm, objęty ochroną dn. 20 XII 1986 r. Wyryte są na nim tajemnicze znaki: podkowy (kopyta) oraz krzyż. Przez tereny dzisiejszej gminy Wohyń biegła niegdyś granica między Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim, skąd przypuszczenia regionalistów, że mógł to być kamień graniczny. Z kolei w znaku krzyża niektórzy widzą pogański symbol runiczny. Oczywiście, wszystko to hipotezy wymagające dalszych badań. Jest jeszcze miejscowa legenda wiążąca kamień z wojenną wyprawą Leszka Czarnego przeciwko Jadźwingom. Głosi ona, że w 1282 r. drużyna Leszka Czarnego podczas pogoni za wrogiem zatrzymała się tu na popas, a spięty do skoku koń księcia zostawił na kamieniu odcisk kopyt widoczny do dzisiaj. 
   
 • Między Wohyniem a Zbulitowem, w północnej części kompleksu leśnego "Barania Szyja” (Leśnictwo Suchowola), zachował się głaz-pomnik przyrody. Jest to narzutowy granit czerwony o obwodzie ok. 580 cm, chroniony od 28 XII 1995 r. Widnieje na nim znak krzyża. Takich głazów było w okolicy dużo więcej, ale jeszcze przed 1900 r. zostały potłuczone i wykorzystane do budowy drogi z Wohynia do Radzynia.
   

Głaz narzutowy

 • Znajduje się w uroczysku Brzeziny (gm. Czemierniki). Jest to granit różowy gruboziarnisty, stojący, lokalna nazwa głazu "Gruby Michał”, obwód głazu: wierzchołek - 310 cm, podstawa - 405 cm, wysokość nad ziemią - 165 cm.
Deklaracja dostępności   |   Aktualności   |   Kontakt-KULTURA   |   Publikacje   |   Sery z Radzynia Podlaskiego   |   Do pobrania   |   Nota prawna   |   Regulamin
facebook